Programul naţional
pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului - 2022

Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional 
pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

Înscrierile pentru „Târgul Național pentru Artizanat și Meșteșuguri” au început pe 25.10.2022, ora 10.00 și vor continua până pe 02.11.2022 ora 10:00.

logo_MAT_2

MAT, prin Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului Iași (AIMMAIPE Iași), administrează, gestionează şi derulează programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat, la nivel naţional şi la nivel local şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea (CE) nr. 361 din 6 mai 2003.

DESCRIEREA PROGRAMULUI

Târgul naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2022

Înscrierea în Program şi solicitarea acordului de principiu pentru participarea la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat 2022 se face prin completarea în aplicatia electronică a formularului de înscriere.

logo targ mestesugari

BENEFICIARI

Întreprinderi mici şi mijlocii, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile sau fundaţiile.

DESCRIEREA PROGRAMULUI

 

Programul constă în organizarea Târgului naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2022 pe o durată cuprinsă între minimul 3 zile si maximum 5 zile.

Perioada de desfăşurare a târgului, precum şi locaţia vor fi afişate pe site-ul instituţiei cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea evenimentului. 

În cadrul târgului naţional beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (meşteşugăreşti şi/sau de artizanat) şi vor putea desfăşura activităţi economice în condiţiile legislaţiei în vigoare.

 Beneficiarii prezenţi la târg vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesaţi sesiuni de ateliere de lucru. În cadrul atelierelor de lucru artizanii şi meşteşugarii vor explica şi demonstra practic cum se pregătesc şi se obţin produsele lor: covoare ţesute manual, covoare înnodate, confecţionarea iilor, tapiserii, ştergare; împletituri – sfoară, nuiele, fibre vegetale; ateliere de olărit, ţesut, broderie, dantelărie, ceramică tradiţională şi decorativă, iconografie, confecţionarea de păpuşi folclorice, încondeierea ouălor, confecţionarea măştilor, prepararea culorilor vegetale şi vopsirea materialelor tradiţional, confecţionarea articolelor din piele, din fier, articolelor din sticlă, articolelor din lemn; atelier de restaurare; atelier de prelucrarea lemnului şi mic mobilier artizanal, creaţie bijuterii etc.

Atelierele de lucru menţionate şi altele din acest domeniu trebuie să respecte tradiţia populară atât în ceea ce priveşte modul de prelucrare a materialelor folosite, cât şi în produsul final. 

 

Acţiunile desfăşurate în cadrul Programului: 

  • organizarea unui târg naţional al meşteşugarilor şi artizanilor; 
  • organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către artizani şi meşteşugari;
  • activități de promovare a evenimentului.
  •  

Târgul naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2022 va fi organizat de Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE)  Iași. 

 

Criterii de eligibilitate

TÂRG

Pot beneficia de prevederile Programului beneficiarii eligibili conform art. 4.3 care îndeplinesc cumulativ la data înscrierii electronice următoarele criterii: 

a) au capital social integral privat; 

b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare înregistrate la ANAF; 

c) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250 în anul fiscal anterior; 

Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE)  Iași

AIMMAIPE IAȘI organizează  conferinţe, seminare, mese rotunde, workshopuri, prezentări, întâlniri de lucru pentru dezvoltarea programelor pentru meșteșuguri și artizanat.

Weekly Golf

Woman Day Golf

POLITICI ȘI ANGAJAMENT DE

CONFIDENȚIALITATE

Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii UIP având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin. 

 

MAT şi AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul cheltuielilor decontate, aşezarea geografică (localitatea şi judeţul), materiale foto și video realizate în cadrul evenimentului.